Lenka Bakošová
Majiteľka štúdia, Pohybový špecialista

Pohyb milujem od malička, no myšlienkou, že by som sa mu venovala profesionálne som sa začala zaoberať až v roku 2015. Vtedy som absolvovala kurz trénera fitnes I. kvalifikačného stupňa. Môj pohľad na pohyb ako taký sa diametrálne zmenil. Začala som sa viac zaujímať o zdravotné prínosy z cvičenia, ktoré pociťujem sama na vlastnom tele.

Od tej doby som absolvovala množstvo špecializovaných školení, vďaka ktorým premýšľam nad ľudským telom a pohybovou aktivitou inak. Miesto bezhlavého formovania postavy sa zameriavam viac na kvalitu cvičenia a vnímanie tela v pohybe.

To bol základný impulz, ktorý ma priviedol k cvičebnej metóde Pilates. Vďaka pilatesu je telo silné nie len zvonku ale aj zvnútra. Je to koncept, ktorý je pre mňa ľahko uchopiteľný, neskutočne flexibilný a pri naozaj správnom prevedení je veľkou výzvou.

Od roku 2021 študujem a využívam vo svojej praxi francúzsko-švajčiarsky cvičebný koncept Spiraldynamik®, 3D pohybový koncept, ktorého cieľom je pohybová koordinácia na anatomicko – funkčných podkladoch.

Štúdium pohybu je cesta, ktorá sa nikdy nekončí a s každou novou informáciou sa pohnem o kúsok vpred, čo ma veľmi teší. Pomáhať ľudom nájsť cestu k zdravému pohybu je to čo, v čom vidím zmysel a čo ma vnútorne napĺňa.

Aj preto som otvorila vlastné pohybové štúdio, aby som Vám pomohla nájsť cestu k zmysluplnému pohybu a aby aj pre Vás bolo cvičenie radosťou, výzvou a možno aj cestou.

Vzdelanie/Kvalifikácia

2024 Spiraldynamik® Expert´s Update: Bránica 3D pohyb – Christian Heel

2024 Spiraldynamik®  – Intermediate Specific Terapie – Christian Heel

2024 Spiraldynamik® Intermediate Specific 3D Training – Oliver Hartelt

2024 Spiraldynamik®  – Škola nôh pre deti a pružina kolena – Tobias Amshoff

 

 

2023 Instruktor pilates – Apparatus – CHAIR – Balanced Body University  – myPilates ACADEMY

2023 Spiraldynamik® Intermediate Oborová didaktika 1 – Lenka Kazmarová

2023 Instruktor pilates – Apparatus – BARRELS – Balanced Body University  – myPilates ACADEMY

2023 Spiraldynamik® Intermediate Specific Jóga – Ekkehard Hager

2023 Spiraldynamik® Intermediate Fyziopedagogika – Lenka Kazmarová

2023 Spiraldynamik® Expert´s Update: Skolióza – Christian Heel

2023 Instruktor pilates – Apparatus – TRAPEZE TABLE – Balanced Body University  – myPilates ACADEMY

2023 Myofasciálne línie tela IV. – Hlboká predná myofasciálna línia – Bc. Štěpán Haškovec, CKP Roseta 

2023 Myofasciálne línie tela III. – Špirálna myofasciálna línia – Bc. Štěpán Haškovec, CKP Roseta 

2023 Myofasciálne línie tela II. – Bočná myofasciálna línia – Bc. Štěpán Haškovec, CKP Roseta 

2022 Myofasciálne línie tela I. – Predná a zadná povrchová myofasciálna línia – Bc. Štěpán Haškovec, CKP Roseta 

2022 PortDeBrasTM – Trainer Course – Vladimir Snezhik, Olga Snezhik

2022 Myofasciální integrace I. – Úvod do umění a vědy rolfingu® – Marius Strydom, CKP Roseta 

2022 Spiraldynamik® Intermediate Specific_3D práce s tělem – Marianne Artz

2022 Škola PortDeBrasTM – online Lucie Dědičová

2022 Spiraldynamik® – Basic Med – Archaické pohybové vzory – Lenka Kazmarová

2022 Spiraldynamik® – Basic Med – Horní končetina – Lenka Kazmarová

2022 FOAM ROLLER, MAGIC CIRCLE, Škola pohybových návykov – online program Martina Fallerová 

2021 Spiraldynamik® – Basic Med – Dolní končetina – Lenka Kazmarová

2021 Spiraldynamik® – Basic Med – Trup: páteř a hrudník – Lenka Kazmarová

2021 MOTR – Balanced Body University  – myPilates ACADEMY

2021 REFORMER 3 Instructor Training – Balanced Body University  – myPilates ACADEMY

2021 Inštruktor pilates MAT 3 – Balanced Body University –  myPilates ACADEMY

2020 Workshop – Poznej svuj iliopsoas –  myPilates ACADEMY

2020 Workshop – Těhotenství, porod, poporodní období –  myPilates ACADEMY

2020 Workshop – DIASTÁZA –  myPilates ACADEMY

2020 Workshop – Za tajemstvím pánevního dna –  myPilates ACADEMY

2020 CERTIFIKÁCIA Pilates inštruktor – Balanced Body University –  myPilates ACADEMY

2020 PortDeBras – Basic level 1 – Move academy

2020 PortDeBras – INTRODUCTION – Move academy

2020 Fyziopilates 2 – Dýchanie – Mgr. Gabriela Jakešová – myPilates ACADEMY

2019 Inštruktor pilates MAT 2 – Balanced Body University –  myPilates ACADEMY

2019 Inštruktor pilates MAT 1 – Balanced Body University –  myPilates ACADEMY

2019 Pohybové princípy – Balanced Body University –  myPilates ACADEMY

2019 Fyziopilates 1- Hlboký stabilizačný systém – Mgr. Gabriela Jakešová – myPilates ACADEMY

2019 REFORMER 2 Instructor Training – Balanced Body University  – myPilates ACADEMY

2019 REFORMER 1 Instructor Training – Balanced Body University – myPilates ACADEMY

2019 Axiální systém, pletenec horní a dolní končetiny, držení těla – úroveň 1 – Daniel Müller – IQ Pohyb

2019 Odporový kruh – magic circle – Martina Fallerová – IQ Pohyb

2018 Závěsný systém core & body – stupeň 2 – Zbyněk Petr – IQ Pohyb

2018 2. WORKSHOP DAY – 21.4.2018 – IQ Pohyb

2018 Dlaň & ruka, držení těla – úroveň 2 – Daniel Müller – IQ Pohyb

2018 Pilates Matwork 2 – intermediate & advanced – Daniel Müller – IQ Pohyb

2018 Chodidlo & noha 2, držení těla – úroveň 2 – Daniel Müller – IQ Pohyb

2018 Zdravá vs. bolavá záda, držení těla – úroveň 2 – Daniel Müller – IQ Pohyb

2017 Core – dech a diastáza, držení těla – úroveň 2 – Sylvia Musilová – IQ Pohyb

2017 CERTIFIKACE – Instruktor Pilates (varianta B) – IQ Pohyb

2017 Pánevní dno, držení těla – úroveň 2 – Daniel Müller – IQ Pohyb

2017 Kyfotické a lordotické křivky páteře, držení těla – úroveň 2 – Zbyněk Petr – IQ Pohyb

2017 Funkční strečink – svalová a fasciální elasticita – Zbyněk Petr – IQ Pohyb

2017 Skolióza páteře, držení těla – úroveň 2 – Sylvia Musilová – IQ Pohyb

2017 Myofasciální řetězce – stupeň 1, držení těla – úroveň 2 – Daniel Müller – IQ Pohyb

2017 Velké & malé míče – stupeň 2 – Daniel Müller – IQ Pohyb

2017 Balanční úseč – BOSU® core – stupeň 2 – Daniel Müller – IQ Pohyb

2017 Pěnový válec – foam roller – Martina Fallerová – IQ Pohyb

2017 Inteligentní běh 1 – Michal Elčkner – IQ Pohyb

2017 3D fitness trénink – Zbyněk Petr – IQ Pohyb

2017 Intervalový a kruhový trénink – Michal Elčkner – IQ Pohyb

2017 Rotační principy páteře, držení těla – úroveň 2 – Daniel Müller – IQ Pohyb

2017 Cvičení pro těhotné a po porodu – Daniel Müller – IQ Pohyb

2017 Závěsný systém body – stupeň 1 – Michal Elčkner – IQ Pohyb

2017 Závěsný systém core – stupeň 1 – Michal Elčkner – IQ Pohyb

2017 Diagnostika, držení těla – úroveň 2 – Zbyněk Petr – IQ Pohyb

2017 Klasická masáž – Masérska škola REMINY

2016 Chodidlo & noha 1, držení těla – úroveň 2 – Daniel Müller – IQ Pohyb

2016 CERTIFIKACE – Instruktor zdravotní TV (varianta A) – IQ Pohyb

2016 TRX Sport Medicine L2 – 3D Fitness Academy

2016 TRX Skupinové cvičení GSTC – 3D Fitness Academy

2016 Diagnostika pohybového systému – Fitness institut Brno

2016 CORE trénink – Fitness institut Brno

2016 Poradce pro výživu – NUTRIS

2016 Funkčný tréning – Martin Vlnka

2015 Tréner Fintes I. kvalifikačného stupňa – Martin Vlnka

Certifikovaný špecialista

Som držiteľom titulu CERTIFIKOVANÝ POHYBOVÝ SPECIALISTA IQ pohyb Akademie