O METÓDE PILATES

Metóda Pilates je cvičebný systém, ktorý zlepšuje funkciu svalovej kontroly, flexibilitu tela, silu a dýchanie. Cvičenie pilates je zamerané na posilnenie svalov celého tela, hlavne hlbokých brušných a chrbtových svalov a svalov panvového dna. Tým, že metóda kladie dôraz na spevnenie hlbokých brušných svalov ako opory pre chrbticu, je chrbtica menej namáhaná. 

Pohyb tak vychádza zo stabilného stredu –  tzv. Powerhouse do všetkých periferných častí tela. Telo sa postupne spevňuje, získava novú stabilitu, zlepšuje sa napriamenie tela a odstraňujú sa chybné pohybové stereotypy. Aktivizujú sa hlboké brušné svaly, ktoré sa nedajú cvičiť bežnými technikami a výsledkom je pevné ploché brucho. Dôraz je kladený na postupný rozvoj a uvedomovanie si telesného pohybu.

Pilates je veľmi univerzálna cvičebná metóda, vhodná pre širokú verejnosť aj vrcholových športovcov. Vďaka rôznym stupňom náročnosti možno metódu aplikovať ako na začiatočníkov, tak aj na veľmi zdatných jedincov. S metódou pilates sa rýchlo a efektívne darí obnoviť svalovú silu a pohyblivosť po zlomeninách a úrazoch svalov.  Vďaka pilatesu sa učíme svoje telo ovládať, správne a efektívne využívať a získavať nad ním kontrolu.

  • Metóda pilates pracuje s ôsmimi princípmi:
  • Dýchanie – správne a plynulé dýchanie, ktoré upokojuje a harmonizuje telo a myseľ
  • Centrum tela – aktivácia svalov centra tela, správna práca centra sily
  • Koncentrácia – neustála koncentrácia na daný cvik
  • Kontrola – daného cviku mysľou
  • Presnosť – pri cviku je dôležité celé prevedenie nie len konečná fáza cviku
  • Plynulosť – prevedenia pohybu je nepretržité a jemné
  • Izolácia – pohyb určitého segmentu, zatiaľ čo iný segment je stabilný
  • Rutina – pravidelné cvičenie

Veľký dôraz je kladený práve na presnosť a kontrolu pohybov. Kvalita tu má prednosť pred kvantitou. Pracuje sa s menším počtom opakovaní, ale pri zvýšenej presnosti pohybu, sústredení a plynulosti.